top of page

דבש, סילאן, ריבות וממרחים

יש מגוון רחב של סוגי דבש. במה הם נבדלים האחד מהשני? במקורות מהם מפיקות הדבורים את הדבש. מרבית הדבשים מאופיינים בפרחי בר מאחר והמקור אינו יחיד, אל ממגוון הפריחות באזור הכוורת. אולם ישנם דבשים ייחודיים שמקורם באיזור גיאוגרפי מסוים בו פריחה אופיינית כדוגמת אשל הערבה. מגוון מוצרי הדבש והסילאן טבעיים ואיכותיים תוצרת הערבה, לצד ריבות, ממרחים ומטבלים שיעשירו כל כריך וארוחה. 

bottom of page